MTTP

UAB „Dangų inžinerijos centras“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą, skirtą mokslinių tyrimų bazės išplėtimui lazerinių technologijų srityje

„Dangų inžinerijos centras“ (DIC), siekdamas patenkinti rinkos poreikius dangų kokybei, ilgaamžiškumui, dilimo atsparumui, ekologiškumui bei padidinti darbo našumą, pardavimus bei eksportą, nuosekliai investuoja į mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) bazę, tačiau įmonės investicijas apsunkina tam tinkamos MTTP įrangos trūkumas. Projekto ribose atnaujinta laboratorinė įranga leis produktyviai vystyti dangų tyrimus ir sukurti naujas paslaugas, kurios leis maksimaliai patenkinti vartotojų lūkesčius. Tai sudarys prielaidas plėtrai į naujas ES rinkas. DIC paslaugos leidžia svarbioms Lietuvos įmonėms mažinti išlaidas įrengimų remontui bei prastovų nuostolius, o lazerinis plakiravimas (LP – metalinio paviršiaus padengimas kitos sudėties metalo – milteline danga, padengimo procese naudojant lazerio spindulį) yra nauja ir tik pradėta įsisavinti technologija pasaulio mastu. Todėl DIC laboratorijos pagalba sukurtos naujos paslaugos teigiamai atsilieps bendram Lietuvos konkurencingumui tarptautinėje rinkoje, padidins Lietuvos MTTP potencialą. Dėl technologinių ypatybių MTTP rezultatų, gautų su mažais modeliais, neįmanoma perkelti ant ženkliai didesnių modelių. DIC, vykdydama MTTP, nuolat ieško alternatyvių, pažangesnių, saugesnių aukščiausios kokybės detalių paviršių atnaujinimo būdų, gaunamų naudojant aukštąsias technologijas, kad galėtų išstumti mažiau efektyvius ir pavojingus tradicinius metodus, kaip chromavimas. Projektui pasibaigus, projekto metu įsigyta tiriamoji įranga bus naudojama įmonėje suplanuotiems moksliniams tyrimams. Darbuotojų įgytos mokslinės žinios ir įgūdžiai bus naudojami atliekant naujus mokslinius tyrimus. Projekto metu bus sukurtos ir po projekto išlaikytos naujos tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietos.

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 821.042 Lt parama.

Projekto įgyvendinimo trukmė 18 mėnesių.

UAB „Dangų inžinerijos centras“ – tai pramonės įrenginių detalių restauravimo bendrovė, atliekanti darbus, naudodama šiuolaikinius detalių padengimo metodus ir turinti šių darbų atlikimui tinkamą infrastruktūrą, įrenginius ir didelę personalo patirtį. Įmonės gamybinė – tyrimų bazė yra Kaune. Gamybiniai plotai sudaro 1000 m2, o laboratorija užima virš 500 m2. Šioje bazėje bendrovė savo užsakovams siūlo plačias pramonės mašinų detalių restauravimo galimybes, naudojant tekinimo, šlifavimo, frezavimo operacijas bei visą gamą terminio purškimo procesų (HVAF, HVOF, CTS, PTA ir kt.), įgalinančių padengti užsakovų detales kietlydininėmis, keraminėmis, poliamidų dangomis, superlydiniais (nikelio arba kobalto pagrindu), aliuminiu, cinku, babitu, molibdenu ir daugeliu kitų.Šiuo metu įmonė įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą„Mokslinių tyrimų bazės išplėtimas lazerinių technologijų srityje“ Nr. VP2-1.3-ŪM-03-K-03-023 pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę „Intelektas LT+“, kurios uždavinys padidinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje.