Energetika

Restauruojama visų tipų elektrinių turbo mašinų velenų kakliukai. Darbo ratų, movų ir gulyklų vidinių paviršių matmenų atstatymas, atsparumo dilimui padidinimas HVAF, HVOF metodais. Elektrokontaktinių paviršių restauravimas vario, sidabro, paladžio dangomis. Vandenilio sandarinimo žiedų restauravimas babito danga. Turbinų diafragmų matmenų korekcija.